Speech uitgesproken op 13 september 2005
Wim Verheije

Wim VerheijeZoveel talent in 3 personen verenigd! Daar worden we even stil van.

Het noopt ons tot bescheidenheid. 3 schrijvers met een indrukwekkende staat van dienst die vandaag bijeen zijn om toch vooral de grote nieuwe roman van Bob mendes De kracht van het bloed luisterrijk in te leiden.

Bob Mendes heeft sedert zijn poëziedebuut in 1984 een stilaan omvangrijk oeuvre bijeengeschreven. De glorie begint met de bekroning met de Gouden Strop van zijn schitterende internationale thriller Vergelding. De bekroning van die faction thriller valt samen met mijn kennismaking met Bob Mendes. Een gedetailleerd overzicht van zijn publicaties waaronder poëzie, novellen, romans en toneelteksten vindt u in de monografie van Henri-Floris Jespers.

Henri-Floris Jespers, eminent kenner van het volledige werk van Bob Mendes, heeft in zijn monografie een schitterende synthese gegeven van de thema’s en motieven in het werk van Bob Mendes. In Bobs boeken zijn er verrassende constanten die de afzonderlijke werken ook moreel schragen: de reconstructie van het verleden, de zoektocht naar de eigen identiteit, de zoektocht naar de vader en de identificatie met een half joodse afkomst.

In de grote trilogie De kracht van het vuur, De kracht van het ijs en De kracht van het bloed verhaalt Bob op epische wijze over een dramatische clash tussen 2 generaties van 2 families die 2 wereldbeelden en 2 culturen vertegenwoordigen en belichamen. Het derde deel dat we vandaag voorstellen is van een ongelooflijke reikwijdte en spankracht. Het is zoals de symfonieën van Gustav Mahler waar heftige en opstandige delen afgewisseld worden met tedere, eerder melancholische fragmenten waaruit berusting spreekt.


Dat Mendes een meesterschrijver was wisten we al, maar dat hij in staat is tot zo’n groots symfonisch gedicht is een prestatie van uitzonderlijk formaat. De tempi in zijn werk zijn uitgebalanceerd. Strijd en conflict worden afgewisseld door verstilling en mystiek.

Volgens mij is dat meesterschap niet alleen te danken aan zijn uitgebreide research, zijn stilistische en compositorische kwaliteiten, maar ook aan zijn grote persoonlijke betrokkenheid. Het zoeken naar zijn eigen waarheid en ook het zoeken en vinden van zijn eigen waardenschaal.

Bob Mendes blijft geloven in mensen die het goede nastreven en het onrecht bestrijden. Vandaar het ontroerend mooie portret van Fariman, een van de protagonisten uit De kracht van het bloed, de dood gewaande broer van de kanselier Darius Razdi uit De kracht van het vuur.

Deze wijze man heeft een bestemming en een opdracht die hij volbrengt, hierin gesteund door Sharon, zijn persoonlijke Spenta. Ook Bob heeft een queeste volbracht, want met dit boek is hij meer dan ooit thuisgekomen bij zichzelf. En is dat niet het voornaamste dat we in het leven kunnen nastreven en bereiken, samenvallen met jezelf en degene worden die je moet zijn. Laag voor laag afpellend van het sociale ik om te komen tot de kern, het residu.

“In de genotscentra diep onder zijn hersenschors bruiste zijn brein van vreugde en hemels geluk omdat hij wist dat hij de juiste weg had gekozen.”

Ik hoop en weet beste Bob dat dit citaat ook op jou van toepassing is. Je straalt evenwicht en geluk uit omdat je weet dat je goed gekozen hebt, daarin geleid en bijgestaan door jouw persoonlijke Spenta, jouw muze Jenny.
Jouw beste boeken Bob zijn die waarin jij morele dilemma’s schetst. Jouw persoonlijke betrokkenheid drijft je dan voort en je schrijft dan vanuit je diepste zelf. Jij maakt niet alleen talloze lezers gelukkig met jouw prachtige thrillers, maar ook en misschien vooral jezelf.

Henri, mag ik jou heel hartelijk dank zeggen voor de grote inspanning die je levert om het spannende boek in Vlaanderen te promoten. Jij ijvert er als voorzitter van de jury van de Diamanten Kogel voor om de Vlaamse thriller de plaats te geven die haar toekomt en om kwaliteit te bekronen.

Jouw Bob Mendes, meester in misdaad is een kroon op het werk van Bob. Ik ben jou zeer erkentelijk voor dit erudiete, met veel empathie geschreven boek.
Wim Verheije
pagina terug terug naar boven

© copyright Bob Mendes, all rights reserved

Hosting & Webdesign by Linulex

Concept by Artchronicles