Inleiding “Medeschuldig” (Bob Mendes) 3 september 2003


Uittreksel uit het dankwoord
van Bob Mendes:
medeschuldig_bob_hugo_kl.jpg - 4128 Bytes(...)
Schrijven, dames en heren, mag nooit vervelend zijn, zomin voor de schrijver als voor de lezer, dat is altijd mijn slogan geweest, je mag het gerust boeken noemen zonder pretentie, maar dan wel boeken die de lezer soms verschalken en hem af en toe stof tot nadenken geven over onderwerpen die in onze gepolitiseerde media niet altijd tot hun recht komen, schrijvers zijn altijd een beetje dissident, men hoeft daarvoor geen ervaringsdeskundige in de misdaad te zijn - om even de woorden van Dorian te gebruiken - het gaat hier immers om de strijd tégen de misdaad, het eeuwige ethische dualisme, de strijd tussen goed en kwaad.
(...)
Wat een feest eigenlijk, haast twee jaar iedere dag een paar uur mogen genieten van research en het schrijven van een, naar ik hoop spannend verhaal, waarin je al je verzuchtingen, verlangens, frustaties en visie op de hedendaagse maatschappij kwijt kunt en waarvoor je op de koop toe beloond wordt met eminente inleiders en de belangstelling van jullie allemaal samen met die van tienduizenden lezers. Het kan gewoon niet op.

Om Medeschuldig te kunnen schrijven heb ik, zoals altijd, weer veel mensen lastig gevallen om informatie te krijgen. Als ik (God behoede me) niemand heb vergeten, heb ik hen bedankt in mijn nawoord. Een ook mijn dank aan de uitgever, de heren Eric Willems en Johan de Koning, ze doen het toch maar, in deze moeilijke tijden een standingvolle uitgeverij aan de top te houden. Doe het hen maar na. En laat me voor een keer toch ook eens de nadruk leggen op de mensen achter de schermen, de redacteuren en de producers, die in actie komen nadat ik “einde” heb geschreven, Patricia Defour, Ilse Van Nerum en Stefaan De Buysscher, zonder wie dit boek niet zou zijn wat het nu is, en aan Leen Lever, onze pr-manager, die dit feest voor ons heeft georganiseerd, het was een prettige en vooral vruchtbare samenwerking. Bedankt!
O ja, ik vind het een schitterend idee van Dorian Van der Brempt de minister van Cultuur aan te sporen aan iedere 16-jarige een exemplaar van MEDESCHULDIG cadeau te geven. Het kan alleen hun gevoel voor rechtvaardigheid en positief denken versterken.
Genoeg nu.

Laat het feest nu maar beginnen.Linulex feliciteert Bob Mendes van hartelijk met zijn nieuwe boek.
pagina terug terug naar boven

© copyright Bob Mendes, all rights reserved

Hosting & Webdesign by Linulex

Concept by Artchronicles